Elektronické cigarety, náplne, príslušenstvo

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek požadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu a tabaku.
V zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup na tieto stránky určený osobám starším ako 18 rokov

Pre vstup na stránku musíte byť starší ako 18 rokov

Podľa platných zákonov je nákup niektorých druhov tovaru podmienený dosiahnutím veku 18 rokov. Jedná sa o elektronické cigarety a plniace fľaštičky s obsahom nikotínu.
Všetky poskytnuté osobné údaje budú považované za dôverné a bude s nimi zaobchádzané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Bez splnenia tejto podmienky nie je možné prísť na webovú stránku.